Транспорт

Специализиран медицински транспорт

в цялата страна и чужбина 24/7

линейка под наем
Квалифициран екип
Квалифициран екип

Разполага със лекари по следните медицински специалности:

Акушерство и гинекология, кардиология, ушно-носно-гърлени болести, ортопедия и травматология, очни болести, детски болести, Гастроентерология, кожни и венерически болести, психиатрия, физиотерапия, Рентгенолози и клинична лаборатория.