ДКЦ

ДКЦ -I води своето начало от месец май на 1962 г., когато в западния индустриален край на Плевен е построена 4-тири етажната сграда на поликлиниката, която се е водила като Работническа поликлиника. Поликлиниката е имала 30 помещения, където са фунционирали всички специализирани кабинети и лаборатории за параклинични изследвания. Лекарите – специалисти са били – 19 на брой, а 32 -ма души са били среден медицински персонал, които са давали специализирана и висококвалифицирана медицинска помощ на трудещите се. Официалното откриване на тогавашната Работническа поликлиника се е състояло на 31 май 1962 година. Главен лекар е бил д-р Ненков, който е оглавил тогавашната поликлиника. След 1964 г., тези поликлиники се преобразуват в Градски поликлиники.


Със заповед на министъра на здравеопазването, на 1 март 2000 г. всички Градски поликлиники се преобразуват в Диагностично-консултативни центрове – Градската поликлиника става ДКЦ I – Плевен. Това става със заповед на министъра на здравеопазването и като търговски дружества, те се регистрират по Търговския закон в Районния съд и в Районния център по здравеопазване.

Дкц 1

Основната ни мисия е свързана с живота и здравето на нашите пациенти, като се стремим да им осигуряваме качествена и достъпна медицинска помощ. За нас най-важното е да предоставяме здравни услуги, базиращи се на съвременни, прецизни и достоверни лабораторни изследвания, както и да осигуряваме на своите пациенти /деца и възрастни/ диагностична, консултативна, лечебна и профилактична специализирана извънболничната помощ в съответствие с добрата медицинска практика.

ДКЦ-I спечели доверието на своите пациенти и е утвърдено като водещо заведение за лабораторна диагностика, специализирана и консултативна помощ в гр. Плевен и областа.

Диагностично – консултативния център /ДКЦ-I/ е регистриран съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Осъществяваните в него дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.

В ДКЦ 1 Плевен ЕООД, работят изявени специалисти. Сред тях са хирурзи, УНГ- специалисти, невролози, кардиолози, вътрешни болести, лични лекари, педиатри, акушер-гинеколози, ендокринолози и др.

ДКЦ-I Плевен, разполага с рентгенов кабинет, с клинична лаборатория и физиотерапия. В центъра пациентите могат да получат пълно обслужване от висококвалифицирани лекари.

ДКЦ-I има сключени договори за предоставяне на здравни услуги и медицински дейности с НЗОК, както и извършва платени прегледи.

Квалифициран екип

Разполага със лекари по следните медицински специалности:

Акушерство и гинекология, кардиология, ушно-носно-гърлени болести, ортопедия и травматология, очни болести, детски болести, Гастроентерология, кожни и венерически болести, психиатрия, физиотерапия, Рентгенолози и клинична лаборатория.

Квалифициран екип