Физиотерапевтични изследвания

Физиотерапевтични изследвания

В ДКЦ – 1 Физиотерапевтичните прегледи се извършват от Д-р Добринка Измайлова и Д-р Момчил Иванов.

Независимо от възрастта физиотерапията може да помогне на хора с редица заболявания. Във всички фази на оздравяване от първоначалната диагноза до възстановителния и профилактичния етап на възстановяване, физиотерапевтът помага в грижите за пациентите.

Физикалната терапия може да бъде самостоятелен вариант или да поддържа други лечения. Някои пациенти са насочени към физиотерапевт от своя лекар, но други сами търсят терапия.

Независимо от начина, който ще изберете, за да достигнете до кабинета на физиотерапевта, от него може да очаквате:

Медицински услуги

Основната ни мисия е свързана с живота и здравето на нашите пациенти, като се стремим да им осигуряваме качествена и достъпна медицинска помощ.
Консултация при лекар специалист

Консултация при
лекар специалист

Общопрактикуващият лекар, на които сте поверили Вашето здраве има грижата да Ви насочи към съответния лекар…

Профилактични прегледи

Профилактични
прегледи

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

клинична лаборатория ДКЦ 1

Клинична
лаборатория

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

Изследвания

ДКЦ-I спечели доверието на своите пациенти и е утвърдено като водещо заведение за лабораторна диагностика, специализирана и консултативна помощ в гр. Плевен и областа.
Физиотерапевтични изследвания ДКЦ

Физиотерапевтични
изследвания

В ДКЦ – 1 Физиотерапевтичните прегледи се извършват от Д-р Добринка Исмаилова и Д-р Момчил Иванов…

Ехографски изследвания ДКЦ

Ехографски
изследвания

Едно от най-често използваните средства за образна диагностика в съвременната медицина се нарича Ехограф, а самото изследване…

рентгенови изследвания ДКЦ

Рентгенови
изследвания

Образната диагностика подпомага рентгенолога в поставянето на точна диагноза за дадено заболяване и насочването му към адекватно…