Общопрактикуващи лекари

докторка

Д-р Илияна Кривошийска

Общопрактикуващ лекар

Амбулаторни прегледи
Понеделник, Сряда, Петък – 8.00 – 13.00
Вторник – Четвъртък – 13.00 – 18.00
Профилактични прегледи
Понеделник, Сряда, Петък – 7.00 – 8.00
Вторник – Четвъртък – 18.00 – 19.00
Домашни посещения
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък – 19.00 – 20.00
Женска консултация
Сряда – 14.00 – 15.00
Детска консултация
Понеделник, Сряда – 13.00 – 14.00
Вторник, Четвъртък – 12.00 – 13.00
Амбулаторни прегледи
Понеделник, Сряда – 13.00 – 18.00
Вторник – Четвъртък, Петък – 8.00 – 13.00
Профилактични прегледи
Понеделник, Сряда – 18.00 – 19.00
Вторник – Четвъртък – 7.00 – 8.00
Домашни посещения
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък – 19.00 – 20.00
Женска консултация
Сряда – 11.00 – 12.00
Детска консултация
Понеделник, Сряда, – 12.00 – 13.00
Вторник, Четвъртък – 13.00 – 14.00
докторка

Д-р Галя Валентинова

Общопрактикуващ лекар

Понеделник, Сряда, Петък – 8.00 – 12.30
Вторник, Четвъртък – 13.00 – 14.30; 16.30 – 18.00

докторка

Д-р Десислава Райчева

Общопрактикуващ лекар

Понеделник, Сряда, Петък – 13.00 – 18.00
Вторник, Четвъртък – 7.30 – 12.30

Понеделник, Сряда, Петък – 7.30 – 12.30
Вторник, Четвъртък – 13.00 – 18.00

докторка

Д-р Тотка Димчова

Общопрактикуващ лекар

Понеделник, Сряда, Петък – 14.00 – 18.30
Вторник – Четвъртък – 7.30 – 12.00

докторка

Д-р Веселина Витанова

Общопрактикуващ лекар

Амбулаторни прегледи:

Понеделник, Сряда, Петък – 14.30 – 16.30
Вторник, Четвъртък – 08.30 – 10.30

Записва нови пациенти

доктор

Д-р Дарин Тошев

Общопрактикуващ лекар

Амбулаторни прегледи
Понеделник и сряда: 13.30 – 15.30
Вторник, четвъртък и петък: 13.30 – 17.30

Домашни посещения
Понеделник и сряда: 15.30 – 16.30
Вторник, четвъртък: 17.30 – 19.30
Петък: 15.30 – 16.30

Промотивна и профилактична дейност
Вторник: 11.30 – 12.30

Дейност по “Детско здравеопазване”
Вторник – Четвъртък: 12.30 – 13.30

Дейност по “Майчино здравеопазване”
Четвъртък: 11.30 – 12.30