Профилактични прегледи

Профилактични прегледи

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване

Ето защо профилактичните прегледи играят важна роля в ранното им диагностициране. Отделените няколко часа за профилактичен преглед дават възможност на пациента да получи информация за всичко, което трябва да знае относно неговото здраве. В повечето случаи могат да се предотвратят развитието на сериозни здравни проблеми. Не мислете, че не е необходимо да се обърнете към лечебно заведение, да посетите личния си лекар или да правите изследвания, когато се чувствате съвсем добре. Всеки от нас е изправен пред различни здравни рискове. Затова е необходимо поне веднъж годишно да преминаваме през профилактичен преглед, а при хора с диагностицирани заболявания се прави индивидуален график за посещение при съответния специалист. Различни фактори, свързани с нашите навици или фамилна предразположеност (напр. Членове на семейството с диабет, сърдечни заболявания, рак и др.) имат отношение към рисковете за вашето здраве.

Медицински услуги

Основната ни мисия е свързана с живота и здравето на нашите пациенти, като се стремим да им осигуряваме качествена и достъпна медицинска помощ.
Консултация при лекар специалист

Консултация при
лекар специалист

Общопрактикуващият лекар, на които сте поверили Вашето здраве има грижата да Ви насочи към съответния лекар…

Профилактични прегледи

Профилактични
прегледи

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

клинична лаборатория ДКЦ 1

Клинична
лаборатория

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

Изследвания

ДКЦ-I спечели доверието на своите пациенти и е утвърдено като водещо заведение за лабораторна диагностика, специализирана и консултативна помощ в гр. Плевен и областа.
Физиотерапевтични изследвания ДКЦ

Физиотерапевтични
изследвания

В ДКЦ – 1 Физиотерапевтичните прегледи се извършват от Д-р Добринка Исмаилова и Д-р Момчил Иванов…

Ехографски изследвания ДКЦ

Ехографски
изследвания

Едно от най-често използваните средства за образна диагностика в съвременната медицина се нарича Ехограф, а самото изследване…

рентгенови изследвания ДКЦ

Рентгенови
изследвания

Образната диагностика подпомага рентгенолога в поставянето на точна диагноза за дадено заболяване и насочването му към адекватно…