Рентгенови изследвания

рентгенови изследвания ДКЦ

Образната диагностика подпомага рентгенолога в поставянето на точна диагноза за дадено заболяване и насочването му към адекватно лечение към съответния специалист.

За получаването на качествен диагностичен образ е необходимо пациентите да останат неподвижни по време на изследването. При рентгеновите изследвания пациентите не изпитват болка. За да се намали облъчването на частите от тялото, които не са обект на изследването, се използват защитни средства.

Медицински услуги

Основната ни мисия е свързана с живота и здравето на нашите пациенти, като се стремим да им осигуряваме качествена и достъпна медицинска помощ.
Консултация при лекар специалист

Консултация при
лекар специалист

Общопрактикуващият лекар, на които сте поверили Вашето здраве има грижата да Ви насочи към съответния лекар…

Профилактични прегледи

Профилактични
прегледи

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

клинична лаборатория ДКЦ 1

Клинична
лаборатория

Ранната диагностика е важна за откриване и лечение на дадено заболяване. Ето защо профилактичните прегледи играят…

Изследвания

ДКЦ-I спечели доверието на своите пациенти и е утвърдено като водещо заведение за лабораторна диагностика, специализирана и консултативна помощ в гр. Плевен и областа.
Физиотерапевтични изследвания ДКЦ

Физиотерапевтични
изследвания

В ДКЦ – 1 Физиотерапевтичните прегледи се извършват от Д-р Добринка Исмаилова и Д-р Момчил Иванов…

Ехографски изследвания ДКЦ

Ехографски
изследвания

Едно от най-често използваните средства за образна диагностика в съвременната медицина се нарича Ехограф, а самото изследване…

рентгенови изследвания ДКЦ

Рентгенови
изследвания

Образната диагностика подпомага рентгенолога в поставянето на точна диагноза за дадено заболяване и насочването му към адекватно…