Ортопеди

доктор

Д-р Алшаргаби

ортопед

Понеделник – 12.30 – 17.00
Четвъртък – 12.30 – 17.00