Доц. Д-р Аспарух Георгиев Николов д. м.

доктор

2009 – Завършил “Хуманна медицина” , Медицински университет – гр. Плевен

2009 – 2010 – Лекар – ординатор, Клиника Вътрешни болести, Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет – гр. Плевен

2011 – 2017 – Лекар – асистент Клиника Вътрешни болести, Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет – гр. Плевен

2014 – Доктор по научна специалност по Кардиология

2016 – Придобита специалност по Кардиология

2017 – Доцент по научна специалност Кардиология

2018 – Доцент в Научно-изследователски институт, Медицински университет – гр. Плевен
Научни интереси – Артериална хипертония, Атеросклероза