Доц. Д-р Александър Вълков, д. м.

Доц. Д-р Александър Вълков, д. м.

Специалист “УНГ болести

Началник клиника “УНГ болести”

Заместник Изпълнителен директор на УМБАЛ ,, Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен

Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, радиочестотна хирургия, функционална ендоскопска синусна хирургия,плазмена аблация, детска оториноларингология с навигацияотоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.

Проведени курсове и специализации: в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. За всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностика и лечение в оториноларингологията.

Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ – Плевен.
Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина.

Дългогодишен консултатн на РЗОК – Плевен

Член на Националното Географско дружество.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.