Д-р Силвия Ганева-Тодорова

Д-р Силвия Ганева-Тодорова

Академично звание: Магистър по медицина

Ендокринолог в Отделение по ендокринология и болести на обмяната,УМБАЛ„д-р Георги Странски“ гр.Плевен.

Ендокринолог в ДКЦ-1 Плевен

Асистент към клиника по Ендокринология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен.

1998 г. – Завършено висше образование по медицина, ВМИ-Плевен

2004 г. – Придобита специалност по вътрешни болести

2011 г. – Придобита специалност по ендокринология и болести на обмяната

2017 г. – Придобита магистърска степен по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт

1999-2003г. Ординатор в отделение по токсикология, УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен.

1998-1999 г. Ординатор в отделение по Вътрешни болести, Общинска болница гр. Никопол.

2015г.- Курс ”Medical writing and statistics workshops”, RiSE program, Полша.

2010 г. – Курс „Практическа диабетология”, Диабетен център Steno, Дания.

2008 г. – Следдипломен курс „Диабет и сърдечно-съдови заболявания”, EASD, Румъния.

Опит с клинични изпитвания и изследователски опит, включително обучения по Добра Клинична Практика:
2006г. „Въведение в добра клинична практика”, София.
Участие като подизследовател в 3 клинични проучвания фаза-2в и 10 бр. клинични проучвания фаза 3.
Участие като главен изследовател в 2 клинични проучвания фаза 3.