Д-р – Орлин Асенов

д-р Орлин Асенов

2015 год. Завършва медицина в МУ – гр. Плевен

2020 год. Специалност – Кардиология; МУ- гр. Плевен

2016 год. работил като лекар – асистент по Кардиология и Пропедевтика на Вътрешните болести с англоезиково обучение на чуждестранни студенти. Кардиолог към УМБАЛ-Плевен и ДКЦ- 1. Втора клиника по кардиология. УМБАЛ”Д-р Г. Странски” – гр. Плевен;

2016 год. продължава като Лекар-специализант по Кардиология

2020 год. Специалист по Кардиолгия:УМБАЛ – Плевен; II-ра клиника по Кардиология. Отделение по Спешна Кардиология с КОВИД патология.

2017 – 2020 г. – Лекар-ординатор във Вътрешно отделение към МБАЛ – Св. Параскева.

2016 – 2019 г. – Заместник ментор по проект „Студентски практики“ -УМБАЛ – гр. Плевен, II-ра клиника по Кардиология

2020 г. продължава като Кардилог към ДКЦ – 1 – гр. Плевен.

ПРЕДИШЕН ОПИТ В ИЗПИТВАНИЯ/ПРОУЧВАНИЯ: ПМ, СН, ОКС, ДИСЛИПИДЕМИЯ, ЗДТ 2