Д-р Добромир Нгуен

доктор

Образование, квалификация, професионален път:

Медицина във МУ Плевен през 2015 год.
Специалност хирургия от 2020 год.
Асистент по Обща и оперативна хирургия – 2019г.
Докторант от 2017 година

Курсове:

Лапароскопска хирургия – първо ниво, МУ-Плевен, 2016г.

Курс по дебелочревна хирургия, Любляна 2017г.
Лапароскопска хирургия Royal College of Surgery, London 2018
Лапароскопска хирургия, IRCAD, Strasbourg 2018г
Лапароскопска хирургия, Society of Laparoendoscopic Surgeons, София 2019г.
Практически обмен в Онкологична хиругия, гр. Познан, Полша – 2019г

Автор и съавтор на над 30 статии и доклади в България и чужбина.

От 2010 до 2013- МУ – Плевен, Катедра Анатомия, Цитология, Хистология и Биология.

От 20.09.2015-УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен, Отделение по Гнойно-септична хирургия и Колопроктология.

Д-р Добромир Нгуен е специалист с голям опит в областта на спешна хирургия, ,хирургия на диабетно стъпало, хирургия на стомашно чревния тракт и лапароскопска хирургия.