Д-р Надя Филчева Луканова

докторка

Завършила ВМИ-Плевен през 1990г. С придобита специалност – психиатрия през 1994 г. с опит при кризисни интервенции, съдебно-психиатрично консултиране, лечение на невротични, свързани със стрес психични разстройства и психози. С обучение за психологическо консултиране и въведение в когнитивна психотерапия.

Притежава професионални умения:
– да изслушва внимателно;
– да формулира с помощта на клиента/пациента настоящите симптоми и състояние;
– да дава терапевтична обратна връзка;
– да назовава проблемите и основните фактори за появата им;
– да помага да се намерят алтернативни решения.