Д-р Любомир Димитров Савов

Д-р Любомир Димитров Савов

1984 г. – завършва Висше образование вав ВМИ – гр.  Плевен

1989 г. – лекар ординатор в Гастроетерология на МБАЛ-П.Стоянов гр. Ловеч

1997 г. – завършва втора специалност-Гастроентерология и Диетика

От Януари 2014 г. Работи като лекар – гастроентеролог във ВМА – МБАЛ – гр. Плевен

Проведени курсове и специализации:
1994 г. – придобито удостоверение в клиника по Фастроетерология в ИСУЛ гр. София за ултразвукова диагностика

2002 г. – сертификат за Фиброгастродуоденскопия и Фиброколоноскопия