Д-р Камелия Косева

koseva

Кандидат на медицинските науки – специалност Кардиология. Родена и работи в Плевен. Златен медалист на МГ „Гео Милев “ Плевен. Завършила медицина и получила научна степен в Москва – Московска Медицинска Академия „И. М. Сеченов”. Специализирала в УМБАЛ – гр. Плевен при проф. М. Цекова.

Извършва Ехокардиография, Холтер ЕКГ, Велотест, включително за ТЕЛК.
Без записване.


Работни места – МБАЛ – Никопол, Кнежа, Белене, Ловеч;

Шокова зала на ЦСМП – Плевен;


УМБАЛ- Плевен – Втора кардиологична клиника; Военна болница Плевен;
В момента – ДКЦ I Плевен