Д-р Христина Хайдудова

Д-р Христина Хайдудова

Д-р Христина Хайдудова е завършила медицина през 1995 г. в МУ, Плевен.

Началник лаборатория е за изследване на полово предавани инфекции в Клиника по Дерматология и Венерология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен.

Университетски преподавател в МК при МУ, Плевен, специалност „Медицинска козметика“.

Има две специалности : „Дерматология и венерология“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

От 2019 г. е Докторант за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”, професионално направление “Медицина”.

Следдипломни квалификации : Криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори; Диагностика на урогенитални, хламидиални, микоплазмени инфекции; Имунодиагностика на човешки ретровирусни инфекции HIV; Следдипломни квалификации по практическа дерматология, естетична медицина и лазертерапия в България и чужбина със съответните сертификати (Милано, Барселона, Солун, Тбилиси, Израел и др.).

Собственик и управител е на Естетичен и Лазерен Център – гр.Плевен.

Д-р Христина Хайдудова
Дерматология, венерология и естетична медицина


0878 18 68 68; 0878 49 49 65

Haydudova Еsthetic&Laser Center

5800, Плевен
ул. Цар Борис III, №12
Търговски Център Макси, етаж 3

www.estetika.bg
hhaidudova@abv.bg