Д-р Добринка Измайлова

докторка

Образование: Завършила МА гр. Плевен през 2011 год.
Специалност по физикална и рехабилитационна медицина през 2020 год.
Следдипломна квалификация: лазер терапия.

Физиотерапията разполага с добре оборудван салон по кинезитерапия за индивидуална и групова занималня по лечебна физкултура, аналитична гимнастика.

Ние предлагаме – физиотерапия, кинезитерапия, електротерапия, магнитотерапия, ултразвукова терапия, високочестотна терапия, микровълнова терапия, светлолечение, парафинолечение, луга лечение, лазертерапия, лечебна физкултура, лечебни масажи.

При нас се провежда функционална, вкл. кинезиологична диагностика, физикално лечение и комплексна рехабилитация при болни с различни заболявания на централна и периферна нервна система, ревматологични, дегенеративни,околоставни мекотъкани възпалителна заболявания и травматични заболявания на опорно двигателен апарат, възпалителни заболявания на дихателна система, следоперативи цикатрикси и др.