Д-р Десислава Димитрова

докторка

Завършва медицина през 2001 г. в МУ – гр. Плевен. Придобива специалност – Детски болести през 2008 г. към МУ – гр. Плевен.

Професионален стаж – лекар към ЦСМП – гр. Плевен, Детско отделение към МБАЛ гр. Луковит и МБАЛ гр. Гулянци до 2012 г. От месец февруари 2012 г до месец септември 2017 г. работи като лекар – педиатър в Клиника по Токсикология в УМБАЛ – гр. Плевен. От месец септември 2017 г. до момента е началник отделение в ДМСГД – гр. Плевен.

Допълнителни лечебни и професионални дейности: Педиатър в Детски неотложен кабинет в ДКЦ – гр. Плевен от 2009 г. до 2016 г. и от месец юни 2020 г. до момента е педиатър в ДКЦ – I – гр. Плевен.