Д-р Борис Духленски

доктор
2013г-Звършва висше образование в Медицински университет – гр. Плевен 2014-2019 г лекар асистент по УНГ болести 2019г-придобита медицинска специалност,,Ушно-носно-гърлени болести” Лекар-специалист по Ушно-носно-гърлени болести; асистент по УНГ болести Работи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен; Медицински университет – Плевен Вид на дейността или сферата на работа: Лечебна, преподавателска и научноизследователска дейност

Диагностика и терапия на УНГ болести и спешни състояния при амбулаторни и хоспитализирани пациенти на регулярен и дежурен принцип: отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия, индиректна ларингоскопия, предна и задна носна тампонада; изследване на Евстахиева тръба; тимпанометрия и аудиометрия; назална ендоскопия, диагностика на чуждо тяло и др.

Извършване и асистиране на оториноларингологични и лицево-челюстни оперативни интервенции;
Провеждане на практически занятия, лекции и семинари по УНГ болести на студенти по медицина
Планиране и изпълнение нанаучноизследователски задачи и проекти.

Членства в Научни дружества Българско Национално сдружение по Оторинопарингология, Хирургия на глава и шия.

Участия в научни форуми и семинари в страната и чужбина.