Д-р – Дарин Тошев

Д-р - Дарин Тошев

РЦЗ/РЗИ № 1524111181
GSM 0878 236 050

График

Амбулаторни прегледи
Понеделник и сряда 13.30 – 15.30
Вторник, четвъртък и петък 13.30 – 17.30

Домашни посещения
Понеделник и сряда 15.30 – 16.30
Вторник, четвъртък 17.30 – 19.30
Петък 15.30 – 16.30

Промотивна и профилактична дейност
Вторник 11.30 – 12.30

Дейност по “Детско здравеопазване”
Вторник – Четвъртък 12.30 – 13.30

Дейност по “Майчино здравеопазване”
Четвъртък 11.30 – 11.30